ur Vinn energi, Akademiska Hus 2004 Hållbarhetsredovisning 2010, Trivector 2011 LasDax3, Bonnier Utbildning 2009
Villa 165 m2 Text: Dekius Lack ... för ett hälsosamt boende, ett hållbart byggande och en bättre miljö!
Klassningsresultat för Villa Trift 3.0
om miljöklassade bostäder och miljöanpassat boende